Zájemci kontaktuje odpovědného pracovníka České lesnické akademie Trutnov, který zajistí samotnou realizaci poptávky. Odpovědná osoba Vás informuje o aktuální nabídce. Pokud nebude k dispozici vámi požadovaná zvěřina, budete zařazeni do seznamu uchazečů a ihned po ulovení kusu vám bude čerstvý kus nabídnut. K výdeji zvěřiny dochází v sídle Školního polesí. Místo a čas výdeje zvěřiny s Vámi domluví zodpovědná osoba.

Zvěř pochází z lokalit, kde unikátní a čistá podhorská příroda zaručuje vysokou kvalitu zvěřiny. Zvěřina podléhá kontrole veterinárním lékařem nebo proškolenou osobou. Zvěřina je prodávána v celých kusech, v srsti, bez hlavy a běhů mimo prasete divokého. U prasete divokého je povinnost uvádět do oběhu tuto zvěřinu vždy s hlavou a běhy, za což je při vážení sráženo 10 % z váhy kusu. Prase divoké se prodává až po veterinárním vyšetření na svalovce stočeného.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.