Kontaktní osoby

Dřevo

  • Doprava odvozní soupravou Tatra dle kilometrových pásem a druhu paliva (jehličnaté, listnaté)
  • Doprava vozem Avia ... 34 Kč/km (čekací doba 1.100 Kč/hodina) - cena bez DPH
  • Palivové dříví jehličnaté ... 1.104 Kč/prm
  • Palivové dříví listnaté ... 1.242 Kč/prm
  • Palivové dříví štípané jehličnaté ... 1.380 Kč/prm
  • Palivové dříví štípané listnaté... 1.541 Kč/prm
  • Surového dříví ... aktuální ceny na dotaz, ceny jsou aktualizovány čtvrtletně, dle aktuální situace na trhu
  • Samovýroba v lese hmota hroubí - jehličnaté a listnaté měkké ... 400 Kč/m3
  • Samovýroba v lese hmota hroubí - listnaté tvrdé ... 600 Kč/m3

Stromky

  • Sazenice ... ceník připravujeme...

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Štípané dříví je k dispozici v omezené míře dle časových možností Školného polesí.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.