prodej-dreva

Prodej dřeva

Nabízíme prodej palivového dřeva v celých délkách. Prodáváme také sortimenty surového dříví.

prodej-zveriny

Prodej zvěřiny

Zvěř od nás pochází z lokalit, kde unikátní a čistá podhorská příroda zaručuje vysokou kvalitu zvěřiny.

prodej-stromku

Prodej stromků

Nabízíme sazenice lesních dřevin různých druh. V zimní sezóně nabízíme prodej vánočních stromků.

Školní polesí

Lesní hospodářský celek

Na lesním hospodářském celku Školního polesí se nachází i prvky územního systému ekologické stability. Lesním hospodářský celek Školního polesí leží z 89 % své výměry v pátém a z 11 % ve čtvrtém lesním vegetačním stupni. V rámci lesních vegetačních stupňů jsou ovšem mapovány i intrazonální soubory lesních typů jako například 3L. Podle nového vymezení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí je 72 % lesního hospodářského celku zařazena do pásma C a zbytek spadá do pásma D. Porostní skupiny byly při vypracování lesního hospodářského plánu zařazeny do šesti hospodářských souborů. Devatenáct souborů lesních typů vyjadřuje typologickou pestrost této části Podkrkonoší. Minimální plošný rozsah výchovy do 40 let byl určen ve výši 99,19 ha.

1240

ha

Celková výměra Školní polesí České lesnické akademie.

888

ha

Celková výměra vlastní režijní honitby na Školním polesí.

192218

Celková zásoba našeho lesního hospodářského celku.

57760

Maximální celková výše těžeb na Školním polesí.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.